Allmänna Villkor1) Tjänsten1.1) Beskrivning av tjänsten

Vi på Rosenquist fönsterputs & serive utför arbete på din fastighet. Vi erbjuder våra tjänster i hela Skåne.1.2) Schemaläggning

Vi ansvarar för att planera och fördela arbetet. Det innebär att vi bestämmer när och var tjänsterna utförs. Ibland kan vi behöva ändra schemat för att effektivisera vår verksamhet.1.3) Extra tillfälle och invändig putsning

Om du önskar det, kan vi utföra extra arbete utöver schemalagda tjänster, både invändigt och utvändigt. Priserna för sådana extra tjänster fastställs separat.1.4) Information

Vi meddelar dig direkt via sms efter att vi har utfört vårt arbete. Om vi inte har ditt mobilnummer kommer du att få information om utfört arbete när du får fakturan efter avslutad tjänst.1.5) Prisberäkning

Vi fastställer priset per arbetsmoment när vi först besöker din fastighet. Våra priser är alltid fasta utan några dolda tilllägg. Vi informerar dig i förväg om prisändringar.1.6) Prisjustering

Vi justerar normalt våra priser vid varje årsskifte. Både du och vi har rätt att begära en ny priskalkyl om det behövs. Prissättningen är komplex och baserad på flera faktorer. Om du vill veta mer om hur vi beräknar priserna, kan vi förklara det för dig.1.7) Avbokning

Du kan avstå från ett bokat tillfälle, men inte när tjänsten redan har påbörjats. Avkokning görs 24 timmar innan bokad tid.1.8) Avtalslängd och uppsägning

Vårt abonnemang har ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. Du kan säga upp det när som helst.2) Kunden2.1) Personuppgifter

När du beställer och använder våra tjänster måste du lämna personuppgifter som namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna utföra tjänsten, erbjuda RUT, garanti och support. Du har flera rättigheter enligt Dataskyddsförordningen, inklusive rätten att begära tillgång till dina personuppgifter och rätten att återkalla ditt samtycke.2.2) Skyldighet att underlätta

Kunden har en skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten. Detta gäller grindar, larm, hundar och liknande.

Om det finns hinder som försvårar vårt arbete kan vi ta ut en avgift.2.3) Skyldighet att informera

Du måste meddela oss om tjänsten inte kan utföras eller om det finns speciella omständigheter som vi bör känna till innan vi utför tjänsten.3) Ekonomi3.1) Betalning

Vi skickar fakturan så snart arbetet är klart. Betalning ska göras enligt fakturan som du får.3.2) Betalningsvillkor

Vanligtvis är betalningsvillkoren 10 dagar, om inget annat har avtalats. Vid försenad betalning kan vi ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Om du upprepat inte betalar kan vi permanent eller tillfälligt avsluta din tjänst och skicka obetalda fakturor till indrivning.3.4) Skattereduktion (RUT-avdrag)

Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp. Inställelse- och administrationsavgift omfattas ej av RUT-avdraget4) Förbehåll4.1) Arbetsmiljö

Vi är skyldiga att säkerställa vår personals arbetsmiljö. Därför kan vi ibland avstå från att utföra arbete om arbetsmiljön på din fastighet är riskfylld.4.2) Kunds egendom

Vi flyttar inte din egendom för att utföra arbetet, för att undvika skador. Om din egendom hindrar arbetet kan vi välja att inte utföra vissa delar av tjänsten.4.3) Spröjs

Vid fönster med avtagbara spröjs kan det uppstå skador vid borttagning och återmontering. Om du har känsliga spröjsar bör du meddela oss i förväg så att vi kan vara försiktiga.4.4) Känsliga fönster och fasader

Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (t.ex. plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster.

Har kunden sådana typer av fönster ska detta på förhand meddelas så att vi kan ta extra försiktighetsåtgärder. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig företaget ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.4.5) Kraftigt nedsmutsade fönster

Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning. Då putsning med denna typ av smuts riskerar att repa glaset kan företaget välja att ej putsa dessa rutor.4.6) Redan skadade fönster

Om dina fönster är skadade utöver normalt slitage, informera oss när du beställer tjänsten. Vi kan behöva göra en särskild överenskommelse om hur arbetet ska utföras.5) Reklamation och skadeanmälan5.1) Reklamation

Om du vill reklamera det arbete vi har utfört måste du göra det inom tre arbetsdagar efter att tjänsten utförts så att vi kan undersöka och åtgärda eventuella problem.


5.2) Skador

Om du upptäcker skador på din egendom som orsakats av vårt arbete, kontakta oss antingen via telefon eller via vårt kontaktformulär. Vi dokumenterar och meddelar dig om skador som orsakats av vår personal så snart som möjligt.